Håndværker der saver

En kort fortælling om håndværk og håndværkeren

Har du nogensinde undret dig over, hvad en håndværker egentligt er? Og om automekanikere er håndværkere? I dette indlæg vil vi meget kortfattet komme ind på, hvad ’håndværk’ er, og hvad det indebærer.

Hvad betyder håndværk?

Udtrykket ’håndværker’ stammer fra ordet ’håndværk’, hvilket er en betegnelse for arbejde udført ved hjælp af håndkraft. Et eksempel på dette er bearbejdelsen af råstoffer og materialer såsom træ eller metal til færdige produkter. Den manuelle behandling af materialer udføres her af faguddannede håndværkere.

Der findes mange eksempler på håndværksfag, hvor følgende er nogle eksempler ud af mange:

  • Automekaniker
  • Snedker
  • Tømrer
  • Murer
  • Maler
  • Gartner
  • Smed
  • Blikkenslager

Håndværkets udvikling kortfattet

Mennesket har siden tidernes morgen specialiseret sig i behandling af materialer ved hjælp af diverse redskaber og teknikker. Metoderne, teknikker såvel som værktøjerne har sidenhen undergået en udvikling og gået fra simple og enkle former til mere specialiseret. Under industrialiseringen blev mange håndværk professioner industrialiseret og understøttet ved hjælp af maskiner og mekaniske hjælpemidler.

I dag findes der et hav af eksempler på ovenstående udvikling. Du kan for eksempel finde mange forskellige specialist værktøjer og redskaber inden for de forskellige professioner. Der er således forskel på værktøjet, teknikker og redskaber, hvis du tager ind på et autoværksted i Glostrup og sammenligner med en vilkårlig VVS-virksomhed.

Håndværk som uddannelse

Håndværk som profession er gennemtiden blevet mere og mere formaliseret, hvor der i dag findes en del uddannelser på tværs af de forskellige professioner. Før år 1972 var håndværkeuddannelsen en lærlingeuddannelse, der varede omkring 3 til 7 år afhængig af professionen.  Sidenhen kom Efg-uddannelser, hvilket er erhvervsfaglige grunduddannelser som var tiltænkt som afløse for mesterlæren. Siden 1991 blev både lærlinge- og Efg-uddannelserne slået sammen i et nyt system af erhvervsuddannelser, som i dag betegnes som EUD.

Denne nye variation veksler mellem almen skoleundervisning og virksomhedspraktik, hvor uddannelsestiden er mellem 2 til 5,5 år afhængigt af uddannelsen.