Mand på vej til arbejde

Hvad er en arbejdspladsvurdering?

Driver du en virksomhed, hvor du har ansatte? Hvis ja, har du nok højest sandsynligt hørt arbejdspladsvurdering blive nævnt et sted eller to. Men undrer du dig over, hvad det måtte være, så læs med her.

Hvad er en APV?

En arbejdspladsvurdering også betegnet med forkortelsen APV, er en form for systematisk evaluering og risikovurdering. Det overordnede formål med en APV er at forebygge et dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dette betyder at en APV omfatter både de fysiske, men også de psykiske rammer og aspekter af arbejdsmiljøet.

Et dårligt arbejdsmiljø indebærer dårlige sociale, psykiske og fysiske forhold. Et dårligt arbejdsmiljø er kendetegnet ved:

  • Øget sygefravær og mange sygemeldinger
  • Ingen hensyn til de ansattes behov
  • Ignorering af problemer psykiske, sociale og fysiske
  • Fjendskab og ingen fællesskab blandt kollegaerne

Hvad indebærer en APV?

En APV kan siges at være en evaluering, men også en aktiv proces til at forbedre arbejdsmiljøet. For at forbedre arbejdsmiljøet kræver det at virksomheden i samarbejde med kollegaerne; identificerer og kortlægger virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Dernæst, beskriver og vurderer de pågældende problemer.

I dette led inddrages virksomhedens sygefravær, hvor de fundne problemer undersøges henholdt denne. Efterfølgende skal problemerne prioriteres i rækkefølge, hvor der på baggrund af fundene skal udarbejdes en handlingsplan, der har henblik på at løse problemerne. Virksomheden skal også udarbejde retningslinjer for opfølgningen af handlingsplanen.

Hvilke krav er der?

Når du skal til at udarbejde en APV findes der en række krav til APV udførelsen. Der findes krav til hvert led af den belyste proces, hvorfor det er særligt vigtigt at gøre sig klog på disse inde på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Overordnet krav er som følge:

  • En APV skal udarbejdes minimum hvert 3 år.
  • Alle skal inddrages i APV’en (Ledelse og ansatte)
  • Ledelsen er ansvarlige for udførslen af en APV
  • Alle APV’ens proces led og handlinger skal dokumenteres på skrift
  • APV skal være på skrift og tilgængelig for alle i virksomheden.
  • Besvarelser skal være anonymiseret.

Endvidere, skal der også udvælges særlige metoder i hele virksomheden til udførelsen af APV’en. Dette kan indebære: spørgeskemaundersøgelser, interviews og lignende.