En hurtigt værktøjs guide

Har du det rigtige værktøj til jobbet?

Skal du til at gå i gang med et byggeprojekt, er det vigtigt at have det rigtige værktøj til rådighed. Dette gælder ikke kun selve valget af værktøjet, men også kvaliteten af dette. Som fagudlært håndværker er du nok allerede bekendt med vigtigheden af dette. Er du derimod en almindelig ufaglært person, kan der være en del faldgruber, hvis du skal bore og skære i særlige materialer.

I dette korte indlæg vil vi hjælpe dig med at finde det rigtige værktøj, således at du kommer godt på vej mod en bedre start på dit byggeprojekt.

1.     Tag altid udgangspunkt i dit projekt

For at finde det rigtige værktøj handler det først og fremmest, om at tage udgangspunkt i dit projekt. Er der noget særligt materiale, som du skal skære og/eller bore i? Skal du hænge noget op? Skal du slibe noget? Skille noget ad? Måle noget eller samle noget op?

Det vil være et godt udgangspunkt at anskaffe sig først basalt værktøj såsom:

 • Hammer
 • Skrutrækkersæt
 • Papegøjetang
 • Boremaskine
 • Svensknøgle
 • Vaterpas
 • Målebånd
 • Tommestok
 • Søm og lignende afhængigt af dit projekt
 • Bidetang
 • Sav

2.     Undersøg materialet

Efter at du har anskaffet det mest basale værktøj, er du klar til at tage undersøge materialet, som du skal behandle. I mange små huslige projekter, vil du være godt klædt med det basale værktøj, men skal du i gang med mere avanceret projekter såsom at skære i fliser, bore i beton og lignende kræver det særligt værktøj.

Forskellige materialer har forskellige hårdheder, der forudsætter krav til valget af værktøj. Prøver du for eksempel at bore et hul i en betonvæg med en almindelig boremaskine, vil typisk ikke få hul igennem og i værste tilfælde ødelægge boret. I sådan et tilfælde vil du skulle bruge enten diamantværktøj i form af et diamantbor eller et beton bor, da disse vil kunne modstå hårdheden.

Kort fortalt er diamantværktøj særligt værktøj, der er segmenteret med falske diamanter, hvilket gør det i stand til at kunne behandle hårde overfalder som sten, beton, stål, kvarts og lignende. Vil du være på den helt sikre side, kan du anskaffe dig forskelligt diamantværktøj, da det sagtens vil kunne bore i blødere overflader.

Lederudvikling gavner

Sådan kan lederudvikling hjælpe din entreprenørvirksomhed

Er du entreprenør og har du folk under dig? Er du ligesom alle andre ledere i erhvervslivet underlagt samme formål, nemlig at nå i mål med virksomhedens projekter. Ligesom på arbejdspladser i kontormiljøer, arbejder dit hold og dig på tværs af professioner om et projekt.

Projekter der kræver flere end en person, forudsætter særlige krav til effektiviteten og kvaliteten af det indbyrdes samarbejde. Et dårligt samarbejde vil i langt de fleste tilfælde resulterer i store problemer såsom; en ringere arbejdskvalitet, stridigheder og manglende færdiggørelse af projekter. Alt sammen problematikker der i sidste ende vil skade din virksomheds bundlinje og omdømme.

Fremgang kræver udvikling

Som leder er dit job at sikre fremdrift og udviklingen af din virksomhed. Dette indebærer at du effektivt kan samle og motivere dine medarbejdere til at komme i mål og komme igennem udfordringer.

Men dette afhænger meget af dine kritiske kompetencer og ledelseskapacitet. Det kan være meget udfordrende som leder at kapere problemer, udfordringer og forandringer i de forskellige led af virksomheden. Har du problemer med din rolle som leder, kan det derfor være nødvendigt at overveje at tage lederudviklingskursus.

Hvad er lederudvikling?

Det er et særligt forløb der har fokus på at udvikle dine kompetencer og forbedre din indstilling som leder. I et lederudvikling forløb vil du typisk kunne forvente, at der både kan blive anvendt coaching, mentaltræning, men også lederprofilværktøjer. Du kan her oftest vælge, hvilken type redskab og forløb du ønsker dig.

Disse forløb vil typisk være administreret af en professionel erhvervscoach. Denne vil hjælpe dig med at forbedre din ledelsesstil ved hjælp af fornævnte coaching værktøjer og redskaber.

Med den rette hjælp kan du få grebet over dine projekter og ansatte tilbage. Ved at arbejde aktivt med din begrænsninger og udfordringer, kan du formå at udvikle dig. Dette kan hjælpe dig med at få et frisk syn på tingene, overkomme begrænsninger og skabe fremgang i din virksomhed.

Det kan her være klogt at tage udgangspunkt i din situation og behov, hvorefter du kan undersøge de forskellige muligheder der indenfor lederudvikling forløbene.

Optimal opvask er en nødvendighed

Opvaskefunktionen: En livsvigtig del af din forretning

Skal du til at åbne et spisested eller måske allerede driver et? Er det vigtigt at have styr på en række fundamentale aspekter, inden at du bør åbne op for gæster. Nogle tror fejlagtigt, at det kun er køkkenfunktionen og servicen der afgørende for ens succes, men det er langt fra det fulde billede.

Smilet rammer alle dele

Holistisk set udgøres et spisested af en del sammenhængende funktioner. Hver en af funktionerne er afhængige af hinanden. Når det kommer til servering af mad, spiller opvasken en essentiel rolle. Urent bestik, tallerkner og andet service udstyr kan hurtigt gå hen og blive katastrofalt.

Dit køkkenhold er afhængig af at kunne anvende rent inventar for at overholde Fødevarestyrelsens standarder. Det samme gør sig gældende med gæsterne, der dømmer dit sted på førstehåndsindtrykket og dernæst særligt maden. En uren tallerken for dem, kan hurtigt være en alarm lygte, for hygiejne og dermed sygdomme og madforgiftning.

Er dit køkkens opvaskefunktion overbelastet med rengøring og manglende deraf, vil det derfor meget hurtigt ramme din forretnings bundlinje. Endvidere, kommer der et tilsyn fra fødevarestyrelsen kan dette blive endnu mere katastrofalt, da de bedømmer stedet på alle kriterier, hvad angår hygiejne. En sur eller ked af smiley er et stempel, som potentielle gæster kigger efter, hvilket kan holde dem på afstand og dermed sætte et søm i kisten på din forretning.

Opvasken udgøres ikke kun af maskinerne

Opvaskemaskiner er en almindelig forekommen i næsten alle spisesteders køkkener, dog kan maskinerne ikke alene lave alt rengøringsarbejdet. Opvask udgøres også af manuelt arbejde og håndværk. Opvaske personale spiller her en væsentlig rolle i at opretholde spisestedets funktion og ikke mindst generelle rengøring.

Står I til at have mænge gæster over sæsonen eller i næste, er det vigtigt at have nok mandskab for at opretholde kapaciteten. Det er til gengæld ikke alle spisesteder, der nødvendigvis har nok opvaskere eller kan hente fast personale i tide.

 Befinder dit spisested sig i sådan en situation, kan det være en strategisk afgørende faktor at hente hjælp fra en eller flere opvasker vikar. Ligesom navnet antyder er det vikarer der har erfaring og uddannelse indenfor opvask. De kan være en meget fordelagtigt hjælp, hvis I ikke har råd til at holde permanent opvaske personale for hele året, men i stedet kun i gældende perioder.

Mand på vej til arbejde

Hvad er en arbejdspladsvurdering?

Driver du en virksomhed, hvor du har ansatte? Hvis ja, har du nok højest sandsynligt hørt arbejdspladsvurdering blive nævnt et sted eller to. Men undrer du dig over, hvad det måtte være, så læs med her.

Hvad er en APV?

En arbejdspladsvurdering også betegnet med forkortelsen APV, er en form for systematisk evaluering og risikovurdering. Det overordnede formål med en APV er at forebygge et dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dette betyder at en APV omfatter både de fysiske, men også de psykiske rammer og aspekter af arbejdsmiljøet.

Et dårligt arbejdsmiljø indebærer dårlige sociale, psykiske og fysiske forhold. Et dårligt arbejdsmiljø er kendetegnet ved:

 • Øget sygefravær og mange sygemeldinger
 • Ingen hensyn til de ansattes behov
 • Ignorering af problemer psykiske, sociale og fysiske
 • Fjendskab og ingen fællesskab blandt kollegaerne

Hvad indebærer en APV?

En APV kan siges at være en evaluering, men også en aktiv proces til at forbedre arbejdsmiljøet. For at forbedre arbejdsmiljøet kræver det at virksomheden i samarbejde med kollegaerne; identificerer og kortlægger virksomhedens arbejdsmiljøforhold. Dernæst, beskriver og vurderer de pågældende problemer.

I dette led inddrages virksomhedens sygefravær, hvor de fundne problemer undersøges henholdt denne. Efterfølgende skal problemerne prioriteres i rækkefølge, hvor der på baggrund af fundene skal udarbejdes en handlingsplan, der har henblik på at løse problemerne. Virksomheden skal også udarbejde retningslinjer for opfølgningen af handlingsplanen.

Hvilke krav er der?

Når du skal til at udarbejde en APV findes der en række krav til APV udførelsen. Der findes krav til hvert led af den belyste proces, hvorfor det er særligt vigtigt at gøre sig klog på disse inde på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Overordnet krav er som følge:

 • En APV skal udarbejdes minimum hvert 3 år.
 • Alle skal inddrages i APV’en (Ledelse og ansatte)
 • Ledelsen er ansvarlige for udførslen af en APV
 • Alle APV’ens proces led og handlinger skal dokumenteres på skrift
 • APV skal være på skrift og tilgængelig for alle i virksomheden.
 • Besvarelser skal være anonymiseret.

Endvidere, skal der også udvælges særlige metoder i hele virksomheden til udførelsen af APV’en. Dette kan indebære: spørgeskemaundersøgelser, interviews og lignende.

Håndværker der saver

En kort fortælling om håndværk og håndværkeren

Har du nogensinde undret dig over, hvad en håndværker egentligt er? Og om automekanikere er håndværkere? I dette indlæg vil vi meget kortfattet komme ind på, hvad ’håndværk’ er, og hvad det indebærer.

Hvad betyder håndværk?

Udtrykket ’håndværker’ stammer fra ordet ’håndværk’, hvilket er en betegnelse for arbejde udført ved hjælp af håndkraft. Et eksempel på dette er bearbejdelsen af råstoffer og materialer såsom træ eller metal til færdige produkter. Den manuelle behandling af materialer udføres her af faguddannede håndværkere.

Der findes mange eksempler på håndværksfag, hvor følgende er nogle eksempler ud af mange:

 • Automekaniker
 • Snedker
 • Tømrer
 • Murer
 • Maler
 • Gartner
 • Smed
 • Blikkenslager

Håndværkets udvikling kortfattet

Mennesket har siden tidernes morgen specialiseret sig i behandling af materialer ved hjælp af diverse redskaber og teknikker. Metoderne, teknikker såvel som værktøjerne har sidenhen undergået en udvikling og gået fra simple og enkle former til mere specialiseret. Under industrialiseringen blev mange håndværk professioner industrialiseret og understøttet ved hjælp af maskiner og mekaniske hjælpemidler.

I dag findes der et hav af eksempler på ovenstående udvikling. Du kan for eksempel finde mange forskellige specialist værktøjer og redskaber inden for de forskellige professioner. Der er således forskel på værktøjet, teknikker og redskaber, hvis du tager ind på et autoværksted i Glostrup og sammenligner med en vilkårlig VVS-virksomhed.

Håndværk som uddannelse

Håndværk som profession er gennemtiden blevet mere og mere formaliseret, hvor der i dag findes en del uddannelser på tværs af de forskellige professioner. Før år 1972 var håndværkeuddannelsen en lærlingeuddannelse, der varede omkring 3 til 7 år afhængig af professionen.  Sidenhen kom Efg-uddannelser, hvilket er erhvervsfaglige grunduddannelser som var tiltænkt som afløse for mesterlæren. Siden 1991 blev både lærlinge- og Efg-uddannelserne slået sammen i et nyt system af erhvervsuddannelser, som i dag betegnes som EUD.

Denne nye variation veksler mellem almen skoleundervisning og virksomhedspraktik, hvor uddannelsestiden er mellem 2 til 5,5 år afhængigt af uddannelsen.